Direct contact
Neem contact met ons op.
Orthodontische Behandeling

Orthodontische Behandeling

Disclaimer voor orthodontiemartini.nl

Orthodontie Martini (Kamer van Koophandel: 01161451), verleent u hierbij toegang tot orthodontiemartini.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Orthodontie Martini behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op orthodontiemartini.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Orthodontie Martini.

Beperkte aansprakelijkheid

Orthodontie Martini spant zich in om de inhoud van orthodontiemartini.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op orthodontiemartini.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Orthodontie Martini.

In het bijzonder zijn alle prijzen op orthodontiemartini.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op orthodontiemartini.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Orthodontie Martini nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Orthodontie Martini.

Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Orthodontie Martini, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Orthodontie Martini

Orthodontie Martini is de orthodontiepraktijk van orthodontist Huib Berghauser Pont, gevestigd in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Wij zijn gespecialiseerd in alle orthodontische behandelingen (ook wel beugelbehandelingen genoemd) van zowel kinderen als volwassenen.

Wij voeren regelmatig complexere behandelingen uit, in nauwe samenwerking met de kaakchirurgen en tandartsen van Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis.

Lees meer

Orthodontische Behandeling

  • Gevestigd in Martini Ziekenhuis
  • Samenwerkende specialisten
  • Tevreden patiënten
  • Kinderen en volwassenen
  • Professioneel en deskundig
  • Persoonlijke aandacht
Lees meer

Tarieven

Wilt u graag meer informatie over de kosten van onze onze behandelingen?

Alle tarieven

Meer Informatie

Wilt u graag meer informatie over onze behandelingen?

Informatie aanvragen

Samenwerking

Orthodontie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Centrum Bijzondere Tandheelkunde onder één dak:

  • Orthodontie
  • MKA (Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
  • Centrum Bijzondere Tandheelkunde